Casa de asigurări de sănătate Sibiu

Cabinet medical aflat în relații contractuale cu CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SIBIU ASIGURĂRI DE SĂNANATE SIBIU CONTRACT NR. 116/2009

Pachetul de servicii decontate de casa de asigurări de sănătate

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ
 1. Consultaţie medicală de specialitate – consultaţie de control (maxim 2)
 2. Servicii medicale
 • Consultaţie şi prim-ajutor pentru plăgi înţepate, tăiate, contuze, entorse, fracturi
 • Imunoterapia specifică
 • Peakflow metrie
 • Aerosoli
 • Teste de provocare nazală, ocularã, bronşică
 • Recoltarea unui produs patologic sau material pentru biopsie
 • Administrare intravenoasă de medicamente
 • Endoscopie digestivă superioară diagnostică (esofag, stomac, duoden)
PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE
 1. Consultaţie medicalã iniţială pentru constatarea situaţiei de urgenţă (include toate serviciile medicale necesare, în limita competenţei medicului de specialitate acordate pentru rezolvarea situaţiei care pune în pericol viaţa pacientului şi/sau bilet de trimitere pentru internare în spital pentru cazurile care depăşesc posibilitãţile de rezolvare în ambulatoriul de specialitate
 2. Consultaţie medicală iniţială pentru depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen obiectiv, diagnostic caz confirmat prezumptiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament)
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE PENTRU PERSOANELE CARE SE ASIGURĂ FACULTATIV
 1. Consultaţie medicalã iniţială pentru constatarea situaţiei de urgenţă (include toate serviciile medicale necesare, în limita competenţei medicului de specialitate acordate pentru rezolvarea situaţiei care pune în pericol viaţa pacientului şi/sau bilet de trimitere pentru internare în spital pentru cazurile care depăşesc posibilitãţile de rezolvare în ambulatoriul de specialitate
 2. Consultaţie medicală iniţială pentru depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen obiectiv, diagnostic caz confirmat prezumptiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi tratament) servicii medicale acordate copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani (pachetul de servicii medicale de bază) consultaţii pentru afecţiuni acute intercurente (tratament contra cost)
ACTE NECESARE PENTRU A BENEFICIA DE SERVICIILE MEDICALE GRATUITE DECONTATE DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE:
 • bilet de trimitere de la medicul de familie sau alt specialist (aflat în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate)
 • carnet de sănătate
 • dovada de asigurat (copie după certificatul de naştere al copilului)

Pentru elevii între 18 şi 26 de ani dovada de asigurat se face prin:

 • act de identitate
 • declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri din muncă şi
 • carnetul de elev / student